Nederlands English
  Zoeken

Home » FAQ » Dikte stroomdraad bepalen

Stroom, spanningsverlies en warmte

Als er stroom door koperdraad loopt treedt er spanningsverlies op en ontstaat er warmte in de draad. Afhankelijk van de toepassing, de omgevingstemperatuur, en specifieke eisen is er een bepaalde kwadratuur (doorsnede) voor de draad nodig.

Als stelregel kun je nemen dat binnen eventuele eisen en normen je moet bepalen of spanningsverlies òf de warmte ontwikkeling de kritische factor wordt in een specifieke toepassing. Hieronder daarvoor 2 formules en grafiekjes van warmte ontwikkeling

Bundelbanden van Panduit en Brandsma BV

Spanningsverlies

In veel situaties wordt een spanningsverlies van 5% als acceptabel beschouwd. Dit kan echter per toepassing variëren!
Bij 12 Volt is dat bijvoorbeeld een spanningsverlies van 0,6 Volt.
Aangezien bij een hogere spanning het toelaatbaar spanningsverlies bij gelijk percentage dus hoger is, kun je bij een hogere spanning een kleinere kwadratuur gebruiken bij gelijke stroombelasting! Tenzij andere eigenschappen zoals de warmteontwikkeling een rol speelt

De formule:

koper kwadratuur (mm2) =

 lengte draad (m) x 2 x stroom (A) x 0,0175
toelaatbaar verlies (Volt)

 

Warmte ontwikkeling

Als er stroom door een draad loopt treedt er spanningsverlies op. De draad dissipeert dus zelf vermogen en ontwikkelt daardoor warmte. Dat leidt tot temperatuurverhoging. Hoeveel de temperatuur wordt verhoogt hangt af van veel factoren: de draadisolatie, en de mogelijkheid om de warmte af te voeren. Ligt de draad vrij, of is deze opgesloten in een kabel of bundel waar ook andere warmte ontwikkelende draden liggen?

Als leidraad kun je daarbij onderstaande grafieken hanteren. Tel daar de omgevingstemperatuur bij op en je weet hoe warm de draad(isolatie) wordt. Is dit teveel, dan moet de kwadratuur van de draad groter gekozen worden, een ander type draad met hogere temperatuurspecificatie gekozen worden, of de warmte afvoer worden verbeterd.

DRAAD TEMPERATUUR STROOMCURVES

Overbelastingsituaties: in sommige gevallen wordt in de berekening rekening gehouden met overbelastingsituaties. Dat wil zeggen dat de kwadratuur wordt berekend aan de hand van deze situatie. Dat is niet altijd nodig op deze manier: bijvoorbeeld onze SPEC44 draad heeft een temperatuurspecificatie van 150°C, maar mag kortstondig 300°C worden omdat het een onsmeltbare mantel heeft. Je kunt in de normale bedrijfsituatie rekenen met die 150°, en in een overbelastingsituatie met 300°C. In veel gevallen is dan een kleinere kwadratuur mogelijk! Voor zover temperatuur de beperkende factor is natuurlijk ...

 

  Gerelateerde productendraad & kabel

 

 

 

 

 

 

Elektrotechniek in uw branche?

Brandsma BV heeft er de kennis en de producten voor!